Każdy człowiek pracujący na etacie dochodzi do takiego etapu kariery, w którym zastanawia się nad zmianą pracodawcy. Przyczyny są różne: wypalenie zawodowe, brak perspektyw i możliwości rozwoju, zmiana miejsca zamieszkania. Rzadko kiedy z tą decyzją zbiega się koniec okresu naszej umowy o pracę (o ile jest to umowa na czas określony), co oznacza, że musimy ją sami wypowiedzieć. Powstaje zatem dylemat – wypowiedzenie umowy o pracę kiedy złożyć taki dokument by stosunek zatrudnienia wygasł w najdogodniejszym dla nas momencie?

Wypowiedzenie umowy o pracę kiedy złożyć?

Przepisy wyróżniają trzy możliwości wypowiedzenia umowy o pracę:

  • rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron
  • rozwiązanie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia
  • rozwiązanie umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia.

O ile dwie pierwsze formy pozwalają nam rozstać się z aktualnym pracodawcą praktycznie z dnia na dzień, o tyle trzecia forma wymaga z naszej strony odpowiedniego przemyślenia terminu, w którym należy złożyć wypowiedzenie umowy o prace, by uwolnić się od zobowiązań w odpowiednim dla nas czasie.

Wszystko zależy od typu umowy

Należy wiedzieć, że okres wypowiedzenia jest bezpośrednio uzależniony od typu umowy oraz okresu, na jaki została ona zawarta. W przypadku umowy o pracę zawartej na okres próbny okres wypowiedzenia wynosi:

  • 3 dni robocze, jeśli okres próbny nie przekracza 2 tygodni;
  • 1 tydzień, jeśli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie;
  • 2 tygodnie, jeśli okres próbny wynosi 3 miesiące.

Natomiast jeżeli nasza umowa jest zawarta na czas nieokreślony, wtedy okres wypowiedzenia może wynosić:

  • 2 tygodnie, jeśli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;
  • 1 miesiąc, jeśli pracownik był zatrudniony dłużej niż 6 miesięcy;
  • 3 miesiące, jeśli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Kolejnym elementem, o którym trzeba pamiętać, jest fakt że okres wypowiedzenia liczy się zawsze od pierwszego dnia kolejnego miesiąca. Składając wypowiedzenie umowy o pracę lepiej nie czekać na nowy miesiąc, gdyż automatycznie przedłużamy sobie okres wypowiedzenia o dodatkowych kilka tygodni.

W momencie kiedy pracownik zdecyduje się złożyć wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron lub z okresem wypowiedzenia nie jest zobowiązany w żaden sposób do podawania powodu zakończenia współpracy.

Wypowiedzenie umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia jest dokumentem jednostronnym, który można złożyć w dowolnym momencie trwania stosunku pracy i nie wymaga żadnej zgody przełożonego lub pracodawcy. Rozwiązanie umowy o pracę bez okresu wypowiedzenia jest możliwe kiedy zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika lub gdy pracodawca dopuści się wobec pracownika ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here