Posadawianie obiektów budowlanych staje się coraz trudniejsze i bardziej skomplikowane. Wynika to z faktu, że wysokonośne spoiste grunty zostały już dawno wykorzystane jako działki budowlane. Nowe inwestycje bardzo często wykonywane są na niestabilnych grunatch, co może być szczególnie niebezpieczne. Warto wiedzieć, że tego typu parcele można dostosować do bezpiecznego posadawiania oraz eksploatowania budowli za pomocą zagęszczania gruntów.

Na czym polega zagęszczanie gruntów?

Zagęszczanie gruntów jest procesem technologicznym przeprowadzanym na działkach przeznaczonych pod budowę obiektów budowlanych wszelkiego rodzaju – prywatnych oraz użytku publicznego. Przesłanką do wykonania prac jest stwierdzona w czasie badań geotechnicznych niska spoistość podłoża. Dzięki zagęszczaniu gruntów zmniejszają się odległości pomiędzy poszczególnymi ziarnami, a także wolne przestrzenie pomiędzy nimi, usunięta może także zostać woda. Skutkuje to zwiększoną gęstością objętościową gruntów, zmniejsza się porowatość, przepuszczalność wody oraz wrażliwość na działanie czynników atmosferycznych, takich jak opady i mróz. Do głównych zalet przeprowadzenia tego typu prac zaliczyć należy wzrost nośności ścian budowli posadawianych na danym obszarze, jak i jej ogólnej wytrzymałości. Zagęszczenie gruntu wykonane przez www.keller.com.pl, bądź inne firmy geotechniczne, pozwala na zmniejszenie ryzyka osiadania oraz deformowania się konstrukcji na skutek oddziaływania własnego ciężaru i niekorzystnych czynników zewnętrznych. Najczęściej wykorzystuje się do tego walce stalowe i gumowe (mogą osiągać masę od 500 kg do 25 ton) oraz stopy i zagęszczarki wibracyjne o mniejszej wadze – od 50 do 800 kg.

Jakie są metody zagęszczania gruntów?

Roboty geotechniczne, w tym zagęszczanie gruntów, wciąż się rozwijają, dlatego wykonawcy oferują coraz to nowsze, lepsze możliwości prowadzenia tego typu prac. Oprócz wspominanych wcześniej walców i zagęszczarek, do bardzo często stosowanych rozwiązań zaliczamy także metodę dynamiczną oraz impulsową. Zagęszczanie dynamiczne polega na opuszczaniu na powierzchnię gruntu stalowego lub betonowego bloku o masie od 10 do 30 ton, który podwieszony jest do dźwigu, z kolei impulsowa stanowi jej uzupełnienie – posługuje się w niej hydraulicznym młotem o masie od 5 do 12 ton zamontowanym na koparce. Do zagęszczania gruntów zastosować można także kolumny żwirowe i żwirowo-betonowe. Powstają one w efekcie pracy polegającej na wypełnianiu kruszywem leja wykonanego przez wibrator. Podobnie budowane są pale CFA, które jednocześnie są wiercone i betonowane na mokro w gruncie. Bardzo dobrą metodą na zwiększenie nośności gruntów jest także iniekcja strumieniowa, nazywana również jet-grouting. Polega na wykonaniu wiercenia w gruncie, a następnie uformowaniu kolumny z cementowego zaczynu. Można także wymieszać podłoże ze spoiwem i wodą w celu stabilizacji powierzchniowej, jak i wykonać konstrukcje z gruntu zbrojonego, które ustabilizują ziarna, wzajemnie je klinując. Ostatnim z często stosowanych rozwiązań jest elektroosmoza wykorzystywana na gruntach o wysokim zawilgoceniu. Aluminiowe pręty podłączone do prądu stałego odprowadzają wodę do stalowych rur, skąd jest ona odpompowana.

Dlaczego istotne jest właściwe zaprojektowanie zagęszczenia gruntów?

Nieprawidłowo wykonane zagęszczanie gruntu – zły dobór metody, niewłaściwy proces, jak i brak staranności podczas działania, może przynieść szereg negatywnych konsekwencji. Wśród najważniejszych wyróżnić można nadmierne osiadanie konstrukcji, jak i jej nierównomierne zagłębianie się w podłoże, Budowla może także ulec wychyleniu się, a w krytycznych przypadkach dojdzie do całkowitego zawalenia się konstrukcji zlokalizowanej na słabonośnym lub nieprawidłowo wzmocnionym gruncie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here