Opinia Podatkowa

Opinia księgowo podatkowa

Księgowanie z użyciem jednostki rozliczeniowej Dobry - PLD.

Księgi rachunkowe.

Księgowania obrotów z użyciem jednostki rozliczeniowej Dobry dokonujemy z użyciem kont zespołu 2. Rozrachunki i roszczenia.

Do konta - „Pozostałe rozrachunki” tworzymy konto analityczne – „Rozrachunki z systemem Dobry.” Tego konta używamy do księgowania rozrachunków z użyciem jednostki rozliczeniowej Dobry.

Podatkowa księga przychodów i rozchodów.

Księgowanie operacji gospodarczych rozliczanych z użyciem jednostki rozliczeniowej Dobry w podatkowej księdze przychodów i rozchodów dokonuje się w taki sam sposób jak księgowanie w PLN.

Jednostka rozliczeniowa Dobry = 1 PLN. Nie występują więc różnice kursowe.

Metoda kasowa i inne sytuacje, w których niezbędne jest dokumentowanie dnia zapłaty.

Zapłata należności jednostką rozliczeniową Dobry uznaje się za rozliczenie transakcji. Dokonanie zapłaty dokumentuje się wyciągiem z konta, który uczestnik systemu może wygenerować z systemu transakcyjnego. System dopuszcza rozliczenia jednej transakcji częściowo w PLN i częściowo w PLD. W takiej sytuacji rozliczenie części transakcji dokonanej PLN następuje na podstawie wyciągu bankowego, a w części dokonanej w PLD na podstawie wyciągu z konta systemu transakcyjnego Dobry.

Konsultacje telefoniczne: Agnieszka Bator tel.041 347 69 20 w.62

comments powered by Disqus