Biuro Projektowe AKROPOLIS

AKROPOLIS

 

Projekt budowlany jest podstawowym dokumentem dołączonym do wniosku o pozwolenie na budowę. Organ nadzoru architektoniczno-budowlanego zatwierdza jego treść w pozwoleniu na budowę i tym samym nadaje mu moc obowiązującą. Z racji swego znaczenia dla całego procesu budowlanego projekt budowlany jest dokumentem bardzo sformalizowanym.

 

Projekt budowlany powinien spełniać wymagania określone w planie zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku – w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Warunki ustalone w planie zagospodarowania przestrzennego, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji dla celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy, wiążą projektanta i organ wydający pozwolenie na budowę.

 

Projekt budowlany podlega zatwierdzeniu w decyzji o pozwoleniu na budowę. Powinien być sporządzony przez osobę mającą właściwe uprawnienia budowlane.

 

 

 

 

Nasza  działalność. Wykonujemy:
 

 

- projekty ogólnobudowlane 

 

- projekty technologiczne 

 

- projekty wnętrz budynków

 

- kierowanie i nadzorowanie budów

 

Dobre informacje o uczestniku

  Pokaż oferty
  Pokaż zapotrzebowania

Przystąpił
2014-07-29
Tel. komórkowy
570-399-447
E-mail
akropolis@op.pl
Dobry+
0,00
Biuro Projektowe  AKROPOLIS
Copyrights © 2014 & All Rights Reserved by Dobry Admin Sp z o.o.