Gdzie Znaleźć Dobry +

Dobry + nie jest odrębną jednostką płatniczą. Jest nazwą systemu lojalnościowego Jednostki płatnicze Dobry, w ramach systemu Dobry + można uzyskać dokonując zakupu towarów lub usług w punktach, które są uczestnikami systemu Dobry. Każdy może przystąpić do systemu Dobry. Wystarczy wyrazić taką wolę administratorowi systemu. Każdy uczestnik systemu będący konsumentem otrzymuje Dobrą Kartę połączoną z indywidualnym kontem. Używając Dobrej Karty może zbierać jednostki płatnicze Dobry, którymi następnie może płacić za towary i usługi u uczestników systemu. Uczestnik systemu będący konsumentem może otrzymać jednostki Dobry również z innych źródeł. Na przykład w formie składnika wynagrodzenia za pracę lub przelewu od innego konsumenta.

comments powered by Disqus