Lokalna Strefa Ekonomiczna

W Kielcach jako mieście pionierskim został uruchomiony system Waluty Lokalnej.

Tym samym zostały stworzone podwaliny pod tworzenie Lokalnych stref ekonomicznych.

Lokalna strefa ekonomiczna stanowi wydzielony obszar na terytorium kraju, w którym uczestnicy zrzeszeni w systemie Waluty Lokalnej posługują się jednostką rozliczeniową Dobry, jak również podejmują współpracę w celu osiągnięcia jak najlepszych wyników ekonomicznych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, poprzez pobudzanie obrotu na rynku towarów i usług.

System Waluty Lokalnej funkcjonujący w ramach lokalnych stref ekonomicznych dostarcza szeregu narzędzi, które umożliwiają realizację powyższego celu.

System Waluty Lokalnej umożliwia współpracę pomiędzy lokalnymi strefami ekonomicznymi. Wspólna jednostka rozliczeniowa umożliwia przepływ towarów i usług pomiędzy poszczególnymi strefami.

Zasadniczą cechą Lokalnych stref ekonomicznych jest uniemożliwienie odpływu waluty jaką jest jednostka rozliczeniowa Dobry poza granice kraju. W wyniku tego ilość pieniądza lokalnego w strefie ekonomicznej pozostaje na tym samym poziomie, co zapobiega zmniejszeniu popytu na dostarczane towary i usługi.

Konstrukcja systemu Waluty Lokalnej funkcjonująca w ramach Lokalnych stref ekonomicznych powoduje zwiększony obrót jednostką rozliczeniową Dobry, co z kolei przekłada się na zwiększenie popytu na dostarczane w ramach Lokalnej strefy ekonomicznej towary i usługi.

W założeniach działalność Lokalnych stref ekonomicznych i systemu Waluty Lokalnej ma na celu znacznie zmniejszenie bezrobocia na terenie działalności tychże stref, a co za tym idzie znaczne polepszenie sytuacji ekonomicznej zarówno działających w jej ramach przedsiębiorców jak i konsumentów.

Wsparciem dla Lokalnych stref ekonomicznych są inne narzędzia i działania podejmowane przez administrację systemu.

comments powered by Disqus