Dobry Inkubator

Z danych statystycznych wynika, że w ciągu pierwszego roku działalności upada 30% nowo zarejestrowanych przedsiębiorstw. W ciągu 3 lat upada 50% nowo zarejestrowanych przedsiębiorstw.

Jakie są przyczyny takiego stanu rzeczy?

Z doświadczeń wieloletnich praktyków biznesu, którzy na co dzień współpracują z rzeszami przedsiębiorców wynika, że składa się na to kilka czynników:

a) nieznajomość podstaw działalności gospodarczej, czyli brak podstawowej wiedzy o prowadzeniu firmy:

 • brak umiejętności zarządczych,
 • brak umiejętności planowania,
 • nieznajomość technik marketingowych,
 • nieumiejętność rekrutacji i zarządzania personelem,
 • nieumiejętność zarządzania finansami przedsiębiorstwa,

b) nieznajomość rynku, na którym się operuje,

c)brak kontaktów biznesowych,

Nie wymieniamy tutaj innych przyczyn, takich jak nadmierne obciążenia dla skarbu państwa, skomplikowane i nieprzyjazne prawo gospodarcze, dlatego że inni przedsiębiorcy również spotykają się z tymi samymi problemami, mimo to jednak odnoszą sukcesy w biznesie.

W tym zakresie wszyscy więc mają równe szanse.

W celu zmiany takiego stanu rzeczy proponujemy uczestnikom lokalnych stref ekonomicznych narzędzie jakim jest DOBRY INKUBATOR.

Idea Dobrego Inkubatora opiera się na dostępie do pakietu doradczo-edukacyjnego oferowanego przez administrację systemu, jak również na uczestnictwie w organizowanych w ramach Dobrego Inkubatora praktykach biznesowych, spotkaniach grup biznesowych, sympozjach, konferencjach i innej działalności zmierzających do podniesienia kompetencji zarządczych uczestników lokalnych stref ekonomicznych.

Dobry Inkubator jest specyficzną formą wzajemnej pomocy, którego podstawą jest współzależność operacyjna na rynku lokalnym.

Podstawowym warunkiem sukcesu przedsiębiorcy, jest sukces innych przedsiębiorców operujących na tym samym rynku. Sukces innych przekłada się na wzrost aktywności nabywczej towarów i usług, co z kolei rzutuje na kondycję pozostałych przedsiębiorców.

System wzajemnej współzależności stał się podstawą do stworzenia systemu działania Dobrego Inkubatora.

Uczestnik Dobrego Inkubatora w pakiecie podstawowym może liczyć na:

 • doradztwo księgowo-prawne,
 • dostęp do wszechstronnej edukacji biznesowej,
 • dostęp do grup klientów,
 • doradztwo w zakresie zarządzania i marketingu,
 • restrukturyzacji zadłużenia bankowego
 • udział w spotkaniach biznesowych uczestników lokalnych stref ekonomicznych i innych projektach Dobrego Inkubatora.

Motto Dobrego Inkubatora:

Nie ma naszego sukcesu, bez Twojego sukcesu.

Nie rywalizuj, współpracuj!


Zapraszamy do obejrzenia filmu, w którym Dariusz Brzozowiec wyjaśni Państwu jak ważną rolę w biznesie pełni Inkubator Przedsiębiorczości


comments powered by Disqus