Dobra Edukacja

NAJDROŻSZYM TOWAREM NA ŚWIECIE JEST INFORMACJA.

Nie osiąga się planowego sukcesu, bez posiadania odpowiedniego zasobu informacji. Sprzedawca posiadając dzisiaj informację o tym, co jutro będą chcieli kupić klienci, może stać się w krótkim czasie bardzo bogatym człowiekiem.

Istnieją różne sposoby zdobywania informacji. Od wejścia w jej posiadanie na skutek zwykłego przypadku, po zdobycie jej w sposób niezgodny z prawem.

Ważna i istotna informacja jest więc wiedzą. Wiedzą o tym, jak zrobić coś najlepiej, żeby osiągnąć zamierzony skutek.

Wiedzę można zdobywać oczekując na to, że pewnego razu doznamy olśnienia, co jest zachowaniem wysoce naiwnym, jak również wiedzę można kupić, lub ukraść.

Największą wartość jednak przedstawia wiedza pozyskana poprzez planową i systematyczną edukację.

Świat wokół nas zmienia się w tempie błyskawicznym. Jutro nigdy nie będzie takie samo jak dzisiaj. Jutro będziemy musieli wiedzieć więcej, żeby być lepszymi od innych, a w dłuższej perspektywie, żeby móc normalnie funkcjonować w zmieniającej się rzeczywistości. Będąc przedsiębiorcą dołączasz do ograniczonego grona ludzi, którzy postanowili funkcjonować inaczej niż większość społeczeństwa. To ty tworzysz miejsca pracy, to ty wytwarzasz dobra, z których korzystają inni. To na tobie spoczywa odpowiedzialność większa niż na większości społeczeństwa.

Biznes jest jednym z najbardziej zmieniających się segmentów współczesnego świata.

To właśnie biznes jest największą na świecie areną rywalizacji. Takie zachowanie wymusza permanentne zdobywanie wiedzy. Zgodnie z zasadą: „wyróżniasz się, albo giniesz”. W biznesie nie ma miejsca dla płynących z prądem.

Edukacja ludzi biznesu nie kończy się na ukończeniu szkoły średniej, czy wyższych studiów. W biznesie edukacja nigdy nie ma końca. Dobra firma może osiągnąć sukces tylko wtedy kiedy jest dobrze zarządzana.

Każdy właściciel firmy, czy też jej menedżer w sposób nieustanny musi poznawać tajniki zarządzania przedsiębiorstwem w takich kategoriach jak:

a) zarządzanie ogólnie, na co składa się:

  • zarządzanie projektami,
  • zarządzanie finansami,
  • planowanie,
  • zarządzanie personelem
  • zarządzanie sprzedażą,
  • i wiele innych,

b) marketing,

c) negocjacje handlowe,

d) inwestowanie.

Żeby jednak posiąść szeroko pojęte umiejętności zarządzania firmą, każdy menedżer powinien sobie zdawać sprawę, że przedsiębiorstwo zostało powołane do tego, żeby osiągać zyski.

Jednak niewielu menedżerów posiada wiedzę na temat systemów monetarnych funkcjonujących w kraju i na świecie. Tym samym narażają się na utratę osiągniętych zysków, lub nigdy ich nie osiągną. Trudno jest bowiem zarabiać pieniądze, nie wiedząc w jaki sposób pieniądz powstaje, w jaki sposób pojawia się na rynku i jaką rolę na nim odgrywa.

Pieniądz jest często określany jako krwioobieg żywego organizmu jakim jest gospodarka. Każde przedsiębiorstwo jest częścią gospodarki. Brak wiedzy na ten temat można przyrównać do lekarza, który nie zna zasad według których krew krąży w organizmie człowieka.

Pieniądz jest jednym z najważniejszych narzędzi w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Wiedza na jego temat jest podstawą do osiągnięcia sukcesu w biznesie.

Brak wiedzy o roli i zasadach funkcjonowania pieniądza, często kończy się tym, że dobrowolnie oddaje się pieniądze w ręce innych podmiotów, co często kończy się jego utratą. Wiedza o krążeniu pieniądza jest tak samo ważna jak wiedza o krążeniu krwi. Kiedy krew przestaje krążyć, organizm umiera. Tak też dzieje się w biznesie.

Jak powstrzymać organizm biznesowy przed utratą, lub zatrzymaniem krążenia pieniądza?

O tym powiemy na szkoleniach w ramach Dobrej Edukacji.

comments powered by Disqus