Stanisław Adamczyk

Stanisław Adamczyk

Popieram ten projekt

gdyż uważam, że jest kamieniem milowym w odbudowie świadomości ekonomicznej Polaków. Problem ze złotówką jest taki, że nie jest to już nasza lokalna waluta - PLN jest międzynarodowym pieniądzem dłużnym kontrolowanym przez międzynarodowe grupy finansowe. To nie jest instrument finansowy realizujący nasze lokalne interesy. Cechą PLN jest to, że co prawda umożliwia nam zawierać transakcje, ale jednocześnie zadłuża nas niezależnie od efektów naszej pracy. Złotówka w Twojej kieszeni to być może dług Twoich bliskich.

Niestety taki pieniądz ma też inną złą cechę - ma międzynarodową mobilność - jest "wysysany" z regionów biedniejszych do regionów bogatszych powiększając na peryferiach gospodarczych rozwarstwienie dochodowe i zwiększając bezrobocie.

Główną wadą współczesnego pieniądza dłużnego jest konflikt pomiędzy jego dwiema funkcjami: funkcją transakcyjną i funkcją tezauryzacyjną. Jak się zapewne domyślacie dla górnego procenta bogatych jest to wspaniała jego właściwość.

Świat stoi obecnie wobec problemu długów niemożliwych do spłacenia. Oto najnowszy artykuł na ten temat:

http://www.obserwatorfinansowy.pl/forma/analizy/pora-zrozumiec-ze-zbyt-duzych-dlugow-nie-da-sie-splacic/?skad=newsletter20140120

Dobry to nieoprocentowana waluta komplementarna, która nie może być wytransferowany za granicę tak jak PLN. Te jego cechy umożliwiają nam zawieranie transakcji bez powiększania naszych długów i co najważniejsze - przyczyniają się do tworzenia lokalnych miejsc pracy.

A bezrobocie w skali globalnej jest najwyższe od 30 lat"

Artykuły autora

comments powered by Disqus