Jacek Rossakiewicz

Jacek Rossakiewicz

Studiował psychologię na UW, artysta plastyk, teoretyk sztuki i architekt wnętrz. Autor książki DEMOKRACJA FINANSOWA, opublikowanej w 2003 roku. Niezależny analityk systemów monetarnych. Zajmuje się cywilizacyjnymi uwarunkowaniami doktryn ekonomicznych i finansowych oraz ich wpływem na ludzkie społeczeństwa. W ciągu ostatnich dziecięciu lat publikował ponad sto artykułów na tematy ekonomiczne m.in. na portalu Neoeconomicus, Evot.org, Międzyuczelnianym Forum Naukowym MUFLON, Europejskim Instytucie Gospodarki Bezodsetkowej: https://www.xing.com/net/ekonomia_alternatywna/forums, Nowym Ekranie, http://demokracja-finansowa.org.pl/, http://www.rzeczynowe.pl/, http://glosulicy.pl/ , http://www.dystrybucjonizm.pl/. Najważniejsze artykuły: Demokracja finansowa jako sposób realizacji zasad ustrojowych Rzeczypospolitej Polskiej NOWA ARCHITEKTURA FINANSOWA. Zasada Emisji Pieniądza (zamiast obligacji) EKONOMIA OBYWATELSKA. PLAN DLA POLSKI, PLAN DLA EUROPY Brał udział w kilkunastu konferencjach: 1. Konferencja System finansowy w służbie człowiekowi, Zakopane, grudzień 2003 2. Konferencja Margrit Kennedy, Kraków, czerwiec 2004 3. Konferencja Ruchu Pomocy Bezrobotnym i PSL, Zduńska Wola, lipiec 2005 4. Konferencja Biznesplan dla Polski , Warszawa, grudzień 2005 5. Konferencja BCI w Gliwicach, marzec 2006 6. Konferencja na temat Projektu zmian Ustawy o NBP, Sejm R.P. Warszawa, marzec 2006 7. Konferencja System finansowy w służbie człowiekowi, Zakopane, październik 2006 8. Konferencja Systemy finansowe w służbie społeczeństwu i gospodarce WARSZAWSKA SZKOŁA ZARZĄDZANIA. SZKOŁA WYŻSZA KRAJOWA RADA SPÓŁDZIELCZA. Naczelny Organ Samorządu Spółdzielczego Warszawa, listopad 2010 9. Konferencja z okazji 18-stej rocznicy powstania Polskiego Lobby Przemysłowego Warszawa, marzec 2011 10. Spotkanie założycielskie Ruchu RZECZY NOWE, Ruchu Społecznego im. Jana Pawła II Korzkiew, 1 maja 2011 11. Konferencja Systemy finansowe na rzecz Społecznej Gospodarki Rynkowej. Świat – Europa – Polska WARSZAWSKA SZKOŁA ZARZĄDZANIA. SZKOŁA WYŻSZA POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE KRAJOWA RADA SPÓŁDZIELCZA. Naczelny Organ Samorządu Spółdzielczego Warszawa, 27-28 czerwca 2012 Artykuły i wystąpienia zamieszczone na stronach http://demokracja-finansowa.org.pl/, opublikowane w Internecie w formie tekstu lub wideo, oraz wydane drukiem w materiałach pokonferencyjnych.

Artykuły autora

CZTERY FUNKCJE PIENIĄDZA - Jacek Andrzej Rossakiewicz

CZTERY FUNKCJE PIENIĄDZA - Jacek Andrzej Rossakiewicz

Demonetyzacja złota (MFW 1976 rok) powinna uświadomić wszystkim ludziom naszej cywilizacji, że pieniądz jest tworem człowieka, zależy od jego zdolności, inteligencji, duchowości i od treści jego myślenia.

Ekonomia Obywatelska

Ekonomia Obywatelska

PLAN DLA POLSKI PLAN DLA EUROPY DEMOKRACJA FINANSOWA 1. Co to jest demokracja finansowa? Pisząc w największym skrócie jest to nowy sposób ustalania i rozliczania budżetu państwa. Nowość polega na tym, iż przyrost dóbr konsumpcyjnych, czyli wzrost ilości towarów i świadczonych usług obecnych na rynku, jest monetyzowany (pokrywany) poprzez emisję pieniędzy, prowadzoną przez narodowy...

EKONOMIA W SYSTEMIE NAUK

EKONOMIA W SYSTEMIE NAUK

Jacek Rossakiewicz EKONOMIA W SYSTEMIE NAUK Co to jest ekonomia pozytywna? „Błędów ekonomii ortodoksyjnej trzeba szukać w niedostatecznej jasności i ogólności jej przesłanek a nie w nadbudowie, która została wzniesiona z wielką dbałością o poprawność logiczną. Postulaty teorii klasycznej dają się zastosować nie w ogóle, lecz jedynie w przypadku szczególnym, gdyż sytuacja jaką ona zakłada, jest punktem skrajnym spośród wielu możliwych stanów równowagi. Ponadto...

comments powered by Disqus