Izabela Litwin

Izabela Litwin Konsultacje księgowe

IZABELA LITWIN

Urodziłam się w 1942 roku. Z wykształcenia jestem ekonomistką. Z wewnętrznego przekonania jestem edukatorką i popularyzatorką wiedzy ekonomicznej, w szczególności z zakresu rachunkowości i podatków. Od 1995 roku prowadzę Kancelarię Doradztwa Podatkowego. Uważam się za edukatora, a nie nauczyciela, ponieważ staram się przede wszystkim przekazywać wiedzę ludziom dorosłym, nie zaś wychowywać, co należy także do zadań nauczyciela. Od 1993 roku do niedawna prowadziłam zajęcia na kursach dla księgowych, w szczególności na kursach dla głównych księgowych i osób przygotowujących się do egzaminów do uzyskania uprawnień do prowadzenia biur rachunkowych.

Jestem praktykiem życia gospodarczego.

Specjalizuję się, poza systemami rachunkowymi, w zakładaniu, likwidacji, łączeniu i upadłości firm, ocenie kondycji majątkowej, ekonomicznej i finansowej przedsiębiorstw.

Swoją pasję popularyzatorską realizuję poprzez publikacje popularno-naukowe. Opublikowałam wspólnie z córką książeczkę „Zanim wyjdziemy na ulice

do kupienia tutaj: http://allegro.pl/zanim-wyjdziemy-na-ulice-izabela-litiwn-i3911817977.html

W przygotowaniu jest druga z planowanej trylogii: „Zanim znajdziemy się na ulicy”.

Luźne artykuły umieszczam na stronie internetowej: http://www.jestesmyzmiana.pl/nawigator/

Tam znajdują się także moje krótkie artykuły z zakresu świadomości.

Dlaczego to robię?

Jestem zwolennikiem i propagatorem pieniądza lokalnego.

Najważniejsze dla mnie jest budzenie w ludziach poczucia podmiotowości, tzn. świadomości, że wszystko zależy od nas i że w naszej mocy jest likwidacja rynków finansowych – największego, światowego pasożyta.

Ponieważ idea jest dla mnie najważniejsza, moje publikacje są udostępniane nieodpłatnie i na żadnym etapie nie zastrzegam majątkowych praw autorskich.

Jestem działaczką Fundacji Jesteśmy Zmianą.

Chętnie uczestniczę w otwartych spotkaniach osób zainteresowanych tematyką ekonomiczną.

Artykuły autora

Czy ekonomia jest nauką?

Czy ekonomia jest nauką?

Ekonomia jest sztuką gospodarowania. Przyświeca jej określony cel – efektywność. Ekonomię klasyfikuje się jako dyscyplinę naukową. Nie spełnia jednak kryteriów stawianych przed nauką. Nauka ma służyć wyjaśnianiu funkcjonowania świata. Jej dorobek powstaje w wyniku badań naukowych prowadzonych na bazie określonych paradygmatów. Badania te są wielokrotnie powtarzane w celu weryfikacji prawdziwości ich wyników. Rzekome prawa...

Jak szybko zażegnać kryzys w Polsce?

Jak szybko zażegnać kryzys w Polsce?

Gdyby każdy, kto żyje z wypłacanej co miesiąc pensji, kupował towary i usługi tylko od podmiotów „żyjących” także z wypłat miesięcznych, i nikt z was by nie oszczędzał, wskaźnik rotacji wyniósłby 12. Widzimy więc, że współczynnik 3,3 oznacza wyłączenie z obiegu bardzo dużej ilości wyemitowanych pieniędzy.

comments powered by Disqus